Ծառայություն "Հադիսներ"

Получайте Հադիսներ из Сахих аль-Бухари ежедневно на Ваш телефон!

Получайте Хадисы из Сахих аль-Бухари ежедневно на Ваш телефон!

Բաժանորդագրության միացում *110*35#
Բաժանորդագրության անջատում *110*14*7702#
Բաժանորդավճար 2,5 ռուբլի/օր

Ծառայությունն ակտիվացնելով՝ Դուք ընդունում եք առաջարկի պայմանները:

Կոնտենտային ծառայությունները մատուցվում են «Կապի ավիացիոն տեխնոլոգիաներ» ընկերության («ԿԱՏ» ՍՊԸ) աջակցությամբ:.

Ծառայությունը հասանելի է Ռուսաստանի տարածքում՝ AIVA mobile-ի ցանցին միանալու դեպքում: