Ծառայություն "Կոնտենտի արգելափակում"

Ոչ մի լրացուցիչ ծառայություն:

Никаких дополнительных услуг!

Միացում 0 ռուբլի
Միացնել *110*15#
Անջատել *110*15*0#
Բաժանորդավճար 0 ռուբլի

Ծառայություն доступна на тарифах: "Միշտ տանը", "Ընկերություն", "Ընկերություն Տարածաշրջաններ", "Իմ Հայաստան", "Բարև", "Հյուրընկալ", "Ֆինլանդիա", "Գործնական".